Wynagrodzenie wspólnika dla celów podatkowych nie równa się udziałowi

Wynagrodzenie przyznane wspólnikowi spółki komandytowej za prowadzenie jej spraw nadal jest przychodem z tzw. innych źródeł, jeżeli tylko jest ono niezależne od zysku z tytułu udziału w spółce – potwierdził dyrektor KIS.