Ulga na złe długi przysługuje nawet, gdy dłużnik jest w likwidacji

Podatnicy mogą powoływać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy VAT w zakresie ulgi na złe długi, jeżeli krajowe warunki są niezgodne z regulacją unijną – orzekł NSA.