Osmanlı Esirlerini Teslim Etmeyen Japon Kumandan: Yukuchi Tsumura

Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na girmesiyle birlikte Osmanlı’da birçok cephe açılmış; kimisinde muzaffer kimisinde mağlup bazılarında ise kahraman Osmanlı askerlerini esir vermiştir. Osmanlı Rus Çarlığı ile savaştığı 1.Dünya Savaşı’nda Kafkasya … Read More