Polenergia podniesie kapitał. To „plan B” spółki

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Polenergii upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki na drodze emisji nowych akcji. Akcjonariusze zdecydowali też o niewypłacaniu dywidendy i dokonali zmian w radzie nadzorczej.