Podatek od zbiorników. Wątpliwości są jedynie pozorne

Choć spór o opodatkowanie podatkiem od nieruchomości różnego rodzaju zbiorników nabrał dużych rozmiarów (obecnie w NSA czeka na rozpoznanie ok. 200 spraw dotyczących tej kwestii), to wydaje się, że nie zawsze są to kwestie faktycznie kontrowersyjne.