Podatek od najmu. Podatnik sam decyduje, jaki podatek płacić

O tym, czy wynajmowana nieruchomość należy do majątku osobistego czy firmowego, przesądza sam podatnik, wprowadzając ją na przykład do ewidencji środków trwałych – stwierdził wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.