NBP: poluzowanie polityki pieniężnej zwiększy wzrost PKB o 1,1 pkt proc. oraz inflację o 1,0 pkt proc. w 2021 r.

Poluzowanie polityki pieniężnej w 2020 r. zwiększy skalę oczekiwanego wzrostu PKB o 1,1 pkt proc. oraz inflację CPI o 1,0 pkt proc. w 2021 r. – ocenia Narodowy Bank Polski w sprawozdaniu z działalności banku centralnego w 2020 roku.