Auto Partner wypłaci dywidendę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) spółki Auto Partner podjęło uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2020. Kwotę 13 062 000 zł postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.